حقوق

اعتبارات

مفاهیم و تولیدات:

تمامی محصولات ارائه شده در این فروشگاه تا خروچ از درب مغازه دارای گارانتی تعویض می باشند و در صورت داشتن هرگونه ایراد ، خش و یا ماه گرفتگی ملزم به تعویض آن می باشیم بدیهی است در صورت جابجایی به صورت غیر اصولی و استفاده از افراد بی تجربه مسئولیتی متوجه فروشگاه استیلا کریمی نمی باشد.