استیلا کریمی با سابقه ی طولانی در طراحی و اجرای کامل سازه های استیل و درب ها و نرده های تمام استیل و حفاظ های بانکی می باشد و همچنین پخش کننده انواع استیل و پخش کننده ی اتصالات استیل ۲۰۱ ، ۳۰۴ ، ۴۳۰ ، استیل طلایی ، استیل سیلور ، لوله کروم ، یراق سربی و استیل با ضمانت می باشد.